КОНТАКТИ

  • Електронен вестник на училището.
  • Ваканции, утвърдени от МОН.

Директор: +359 8431 2075

АТС: +359 8431 2075

E-mail: info-1701405@edu.mon.bg

Адрес: гр. Исперих 7400, ул. "Земеделска" 43