ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ

  • Начало.
  • Важна информация за учениците.
  • Седмично разпиасние.
  • Училищна документация.
  • Услуги, предоставяни от училището и заявления.
  • Настоящи и минали проекти на училището.
  • Профил на купувача.
  • Обществен съвет.
  • Обучение и здраве.
  • Колективът на училището.