ДОБРЕ ДОШЛИ НА САЙТА НА НАШЕТО УЧИЛИЩЕ!

УЧЕБНА 2021-2022 ГОДИНА

  • Начало.
  • Важна информация за учениците.
  • Самооценяване.
  • Училищна документация.
  • Услуги, предоставяни от училището и заявления.
  • Настоящи и минали проекти на училището.
  • Профил на купувача.
  • Обществен съвет.
  • Обучение и здраве.
  • Бюджет
ЕРАЗЪМ+
VET сертификат

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19 / 02 / 2021

ТРЕНАЖОР ЗА ОБУЧЕНИЕ ПО УПРАВЛЕНИЕЕ

19 / 02 / 2021

СЪСТЕЗАНИЕ "МЛАД ФЕРМЕР"

07 / 07 / 2021

Стартираха дейности по нов проект в ПГ по СС "Хан Аспарух"

26 / 05 / 2022

Прием на ПГ по СС "Хан Аспарух" за учебната 2022-2023 година

Стартираха дейности по проект № BG05M2ОP001-5.001-0001

„Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“ в ПГСС "Хан Аспарух". По дейност 1 бяха доставени 35 лаптопа и 46 таблета за ученици. Предстои да получим и 15 лаптопа за учители. В продължение на две години работа по проекта ще бъдат обучени 40 учители, 30 ученици, медиатор и 16 родители за справяне с обучение в електронна среда от разстояние, когато се наложи.

С интересни събития се изпълниха последните два дни в

ПГСС "Хан Аспарух". Вчера се проведе състезанието за майсторс-

ко управление на трактор от училищния кръг на националнотo състезание "Млад фермер". Журито ще се произнесе в понедел- ник, кой ще бъде представителят на училището в регионалния кръг. Тази сутрин започнахме с извънреден час на класа, в който почетохме паметта на Апостола на свободата - Васил Левски.

 

 

Симулатор за трактори, самоходни машини и инвентар от

всички световни марки, закупен по проект "Подкрепа за дуалната система на обучение" е втората и много ценна за обучение но-вост в училището. С негова помощ могат да се симулират всички операции в модерното земеделие! От тази учебна година в училището се приемат и ученици в паралелки дуално обучение, т.е обучение чрез работа и вече започнахме да берем първите плодове от това нововъведение.

 

/към цялата статия.../

 

 

Състезание
Състезание
Състезание
Състезание
Състезание
Тренажор